miestne.info
Spája to najlepšie
Služba, prostredníctvom ktorej informujeme o dôležitých miestnych udalostiach formou krátkych oznamov.
Upozornenie: Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, spoločnosť 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: ‎36839523, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P využíva na tejto webovej stránke súbory cookies (údaje: mobilné číslo a obec/mesto), ktoré sú použité za účelom uľahčenia ovládania a prihlásenia sa do služby SMS SPRAVODAJ.
Online prihláška bezplatného prijímania krátkych miestnych oznamov
1. Udeľujem týmto súhlas prevádzkovateľovi služby SMS SPRAVODAJ a zároveň prevádzkovateľovi tejto webovej stránky – spoločnosti 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: ‎36839523 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. Z., o ochrane osobných údajov, aby spracúvala nasledujúce osobné údaje z online prihlášky:
 • e-mailovú adresu,
 • mobilné telefónne číslo,
 • lokalita, o ktorej si prajete získavať informácie,
 • názov aplikácie, ktorú používate na komunikáciu, a prípadné verejné údaje o vás zistiteľné z tejto aplikácie.
2. Voliteľne je možné spoločnosti 2-morrow, s. r. o., poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
 • krstné meno,
 • názov ulice,
 • názov mobilného operátora, u ktorého máte zaregistrované telefónne číslo.
3. Informácie súvisiace s e-mailovou adresou, telefónnym číslom a lokalita budú spracúvané s cieľom zaradenia do databázy za účelom zasielania oznámení (tých, ktoré ste zvolili v rámci vstupného formulára alebo používateľského rozhrania). Tieto osobné údaje budú spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., spracúvané po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z vašej strany k následnému predĺženiu.
4. Poskytnuté osobné údaje uvedené v bode 2. nie sú povinné, službu je možné užívať aj bez ich uvedenia. Pokiaľ budú tieto údaje vami uvedené, budú spracúvané len za účelom presnejšieho cielenia zasielania správ a oznamov a to údajmi: krstné meno, názov ulice. Ďalej na zníženie nákladov za prevádzkovanie služby a to údajom: názov mobilného operátora, u ktorého máte zaregistrované telefónne číslo.
5. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou 2-morrow s. r. o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje však pre predmetnú spoločnosť môžu spracúvané aj títo sprostredkovatelia:
 • a. 
  poskytovateľ marketingového programu MailChimp,
 • b. 
  v prípade zvolenia aplikácie Vıber (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Vıber,
 • c. 
  v prípade zvolenia aplikácie WhatsApp (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu WhatsApp,
 • d. 
  v prípade zvolenia aplikácie Google Hangouts (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Google Hangouts,
 • e. 
  v prípade zvolenia aplikácie Messenger (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Messenger,
 • f. 
  v prípade zvolenia aplikácie Telegram (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Telegram,
 • g. 
  v prípade použitia služby podpory,  poskytovateľ zákazníckej podpory Zendesk,
 • h. 
  prípadne ďalší poskytovatelia spracúvateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
6. Súhlas so zasielaním oznámenia možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti či e-mailom na adresu registracia@smsspravodaj.info, prípadne odhlásením sa zo služby. Vzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania oznamov a vyradenie z databázy na zasielanie oznamov.
7. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ktoré osobné údaje spracúvame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kliknutím tu sa zobrazí plné znenie popisu spracúvania osobných údajov
Prihláška bola úspešne odoslaná!
Ešte je potrebné potvrdiť prihlásenie v e-maile, ktorý sme Vám teraz odoslali. Ak ste e-mail nenašli v priebehu 5 minút, skúste skontrolovať záložku SPAM, alebo záložku AUTOMATICKÉ/REKLAMNÉ.

Ďakujeme!
Oops! Niektorý údaj je zle zadaný, alebo Váš e-mail ste už v minulosti na tejto webstránke prihlásili.
Prečo sa prihlásiť na miestne.info
MIESTNE.INFO prostredníctvom SMS SPRAVODAJ posiela oznamy cez celosvetovo najobľúbenejšie IM aplikácie a sociálne siete, ktoré sú súčasťou takmer každého smartfónu, tabletu a počítača.
SPRAVODAJ je partnerom Viber, WhatsApp a Messenger. Čoskoro cez Google Hangouts a Telegram. Sme spojení aj so sociálnymi sieťami Facebook, Google Plus, Instagram a Twitter.
Prihlásením bezplatne získate
 • oznamy o odstávkach elektriny, vody, tepla a pod. (vopred sa môžete pripraviť na tieto situácie)
 • informácie o podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách a pod. (nebudete sa musieť báť, že vám niečo unikne)
 • len podstatné a krátke oznamy priamo do mobilného telefónu, tabletu alebo na e-mail (prečítanie oznamov zaberá vždy len pár sekúnd)